Національні контактні пункти

Вирішувати звдання підвищення участі науковців та всіх зацікавлених в Україні у Рамкових науково-технічних програмах ЄС покликані Національні контактні пункти консультативної допомоги з питань участі у РП ЄС (НКП). Мережа НКП існує у всіх державах-членах ЄС та асоційованих членах. З червня 2011 року така мережа НКП за тематичними напрямами та з регіональним розподілом існує також і в Україні.

Мета діяльності НКП має багато точок дотику з ключовими завданнями проекту COMBIOM. В рамках проекту планується проведення спільних заходів, обмін досвідом, розробка нових та узагальнення вже створених баз даних щодо всіх зацікавлених в посиленні участі України у Рамкових програмах ЄС, а також взаємна інформаційна підтримка.

З метою розширення участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та технологічного розвитку (РП7 ЄС) за напрямом «Здоров’я» на базі Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАН України створено Національний контактний пункт «Здоров’я».
http://biomed.nas.gov.ua/index-en/104-ncp

Національний контактний пункт "Навколишнє середовище(включаючи кліматичні зміни)" діє на базі Регіонального Центру співробітництва з ЄС в галузі науки та технологій, що був створений наказом ректора Таврійського Національного Університету ім. В.І. Вернадського (ТНУ) у 2007 році на основі Угоди з Національным Центром співробітництва України з ЄС в галузі науки та технологій (NIP Ukraine).
http://ncp.crimea.edu

Наказом МОН України №285 від 13.03.2015 року затверджено перелік національних контактних пунктів рамкової програми ЄС "Горизонт 2020"