ЗМІЦНЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ В ГАЛУЗІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОМЕДИЦИНИ (COMBIOM)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) взяв участь у європейському конкурсі РП7, Сьомої Рамкової Програми (7th Framework Program, FP7): Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE) та отримав фінансування на виконання проекту «Зміцнення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини» (COMBIOM), в якому Інститут є координатором.

Проект був поданий на спеціальний конкурс, що проводився протягом 2010-2011 рр. і був спрямований на розширення Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) за рахунок виявлення найперспективніших наукових центрів у країнах-сусідах Євросоюзу, надання їм можливостей для швидкого розвитку та набуття ролі лідерів у своїй країні і статусу рівноправних партнерів для європейських наукових досліджень.

На цей конкурс від України було подано 53 проектні пропозиції, з яких 7 - отримали фінансування, у тому числі СOMBIOM.

СOMBIOM – єдиний український ERA-WIDE проект в галузі наук про життя. Він передбачає залучення ІМБГ НАН України – одного з кращих наукових центрів в галузі молекулярної біомедицини в Україні, що має великий потенціал для розвитку – у Європейський дослідницький простір (ERA). Це перспектива ще більш тісної співпраці з Євросоюзом, проведення досліджень на найвищому європейському рівні. Дуже важливим є координація наукових напрямів, що фінансуються Єврокомісією (ЄС) – з напрямами досліджень українських вчених в галузі молекулярної біомедицини. Інститут має виступити лідером своєї галузі, що буде опікуватися підвищенням участі України у європейських наукових проектах, поширювати інформацію про РП7 та свій досвід щодо міжнародної співпраці з європейськими колегами.

Для виконання гранту неоціненним є досвід міжнародної співпраці та ведення європейських проектів наших колег з європейських установ – партнерів СOMBIOM: Інституту Гюстава Руссі (Франція) та Міжнародного Інституту молекулярної і клітинної біології (Польща). Обидві установи є лідерами у галузі молекулярної біомедицини у своїх країнах, мають неабиякий досвід ведення наукових досліджень в ERA, співпраця з цими європейськими установами закладена здавна у наших спільних дослідженнях та міжнародних проектах.

Виконання проекту передбачає підвищення ролі ІМБГ НАН України в розвитку фундаментальних основ біомедицини, підвищення соціальної ролі цього наукового напрямку в Україні, створення умов для взаємної зацікавленості вчених та суспільства в результатах досліджень. Проект передбачає заохочення науковців до публікування у найпрестижніших світових наукових виданнях, обмін досвідом роботи з іноземними колегами, проведення наукових конференцій, лекцій, участь у виставках, запрошення журналістів на конференції, скликання круглих столів для преси з метою обговорення ролі науки в суспільстві, вивчення потреб споживачів результатів біомедичних досліджень – медиків й пацієнтів.

На найближчі три роки ІМБГ НАН України має важливе завдання – використати досвід партнерів як координаторів європейського рівня, довести ЄС свою спроможність бути активними учасниками конкурсів науково-технічних програм ЄС, створювати міжнародні консорціуми для біомедичних досліджень, вигравати гранти та чітко вести проекти, а також максимально доводити результати своїх досліджень до рівня актуальних потреб суспільства, підвищуючи соціальну значимість науки в Україні.

Фінансова підтримка – Сьома Рамкова Програма Європейського Союзу (РП7)

Конкурс: Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE), INCO.2011-6.1. Східна Європа та Південний Кавказ: Молдова, Грузія, Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан

Акронім проекту: COMBIOM
Номер проекту: 294932
Початок проекту: 2011-12-01
Тривалість: 36 місяців