Опис проекту

Україна є одним з найбільших та найближчих сусідів ЄС з високим потенціалом для розвитку науки і техніки. Даний проект присвячений розробці реальної мережі між ЄС та українськими вченими на основі різних підходів у вирішенні проблем з розшифровки молекулярних механізмів раку й нейродегенеративних захворювань з особливою увагою на можливий зв’язок між цими двома патологіями. Інститут молекулярної біології і генетики (IMБГ) являється одним з провідних інститутів, що проводить дослідження в галузі молекулярної біомедицини, онкогеноміки та генних технологій в Україні. Він може проводити ще більш якісно дослідження, що направлені на пошук ефективної діагностики та лікування онкологічних та нейродегенеративних захворювань, які можуть бути використані всіма європейськими громадянами.

Загальна стратегія ставить перед проектом COMBIOM задачі ERA з міжнародного співробітництва, які на практиці будуть здійснюватися через заходи, прописані у 5-ти робочих пакетах.

До складу створеного консорціуму входять два європейських партнери, що мають наукове визнання у своїх країнах та у Європі, які мають значний досвід у виконанні проектів П’ятої, Шостої та Сьмої Рамкових Програм.
Французький партнер – Інститут Гюстава Руссі – складється з груп, які зосереджені на вивченні молекулярних та клітинних аспектів лімфом (лімфоми MCL та Беркітта), нервово-м’язових розладів (FSHD). Польський партнер – Інститут молекулярної і клітинної біології – за аналогією із нашою установою складається з груп, які працюють за різними напрямками молекулярної біомедицини, у тому числі з вивчення нейродегененративних та онкологічних захворювань. Обидва європейські партнери не є новими для ІМБГ НАН України. Нас пов’язують багаторічні наукові стосунки: обміни візитами, проведення конференцій, семінарів, виконання спільних проектів.
Для розширення існуючих зв’язків та їхнього поновлення за Першим робочим пакетом РП1 COMBIOM за 3 роки планується провести між ЄС та українськими дослідницькими групами декілька взаємних візитів з метою поглиблення наукових знань, наукових моделей та виконання конкретних проектів.

Провідні вчені ІМБГ НАНУ будуть відповідати за забезпечення найбільш плідного наукового обміну та відображати результати у звітах. За участі ЄС та українських вчених у розробці спільних стратегій для проведення біомедичних досліджень ми можемо вирішити наукові задачі проекту для створення спільних експериментів з використанням різних методик та підходів.

За Другим робочим пакетом РП2 партнери з ЄС будуть розробляти спеціальні навчальні програми, які допоможуть координатору проекту використати набуте для виконання проекту. З цією метою досвідчені польські партнери проведуть для науковців ІМБГ НАНУ тренінги з правил, умов, питань успішного написання пропозицій для участі у конкурсах РП7.
Крім того, додаткові курси будуть проведені для учених та співробітників адміністративного корпусу з питань інтелектуальної власності, обміну технологіями, етики і т. ін.

Третій робочий пакет РП3 описує етапи розвитку стратегії наукових досліджень в галузі молекулярної біомедицини ІМБГ НАН України. Ці етапи повинні привести до тісного взаємозв’язку з пріоритетними науковими напрямами ERA (Європейським Дослідницьким Простором) та підвищення дослідницького потенціалу у зв’язку з посиленням міжнародної співпраці та, як наслідок, до підвищення участі у спільних з ЄС дослідницьких програмах. Зміцнення конкурентоспроможності ІМБГ НАН України у відповідній галузі досліджень буде слугувати прикладом для українських зацікавлених сторін щодо успішної участі в ЕРА.

Четвертий робочий пакет РП4 присвячений поширенню результатів проекту та спільному використанню наукових знань. Деякі заходи цього пакету направлені на поширення інформації про ІМБГ НАНУ. Планується створення веб-сайту проекту, оновлення сайту Інституту, друк листівок й буклетів, популяризації результатів наукових досліджень через проведення лекцій, круглих столів із залученням мас-медіа.

П’ятий робочий пакет РП5 зосереджено на питаннях управління проектами із зазначенням провідної ролі ІМБГ НАН України як успішного виконавця COMBIOM.
Чітка організаційна структура буде сприяти управлінню проектами. Керівники Робочих пакетів разом з менеджером проекту складуть Комітет управління проектами (PMC) на чолі з координатором проекту. Цей комітет кожні півроку буде проводити засідання з метою розгляду ходу виконання проекту, приймати рішення щодо реалізації проекту у відповідності з поставленими завданнями. Крім того буде створено Наукову консультативну раду (SAB) за участі міжнародних провідних учених та незалежних експертів для контролю стратегії розвитку біомедичних досліджень ІМБГ НАНУ.