ЗМІЦНЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ В ГАЛУЗІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОМЕДИЦИНИ (COMBIOM)

Фінансова підтримка – Сьома Рамкова Програма Європейського Союзу (РП7)

Конкурс: Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE), INCO.2011-6.1. Східна Європа та Південний Кавказ: Молдова, Грузія, Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан

Координатор проекту: акад. НАН України, проф. Ганна ЄЛЬСЬКА
Організація: ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 150, КИЇВ, УКРАЇНА

Менеджер проекту: к.б.н. Яніна МІЩУК
Тел.: +380-445261129
Email: mishchuk@imbg.org.ua

РЕЗЮМЕ
Дійсне європейське лідерство на нових кордонах біомедичних наук може бути більш ефективно досягнуто за участі провідних вчених країн ЄПС (Європейської політики сусідства), серед яких є і Україна. Наша держава має високий потенціал для розвитку науки і техніки. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) являється одним з провідних дослідницьких наукових центрів в галузі молекулярної біомедицини в Україні, має високі результати у проведенні фундаментальних досліджень та розвитку ефективної діагностики і лікування онкологічних й нейродегенеративних захворювань. Розширення і поглиблення існуючого двостороннього співробітництва між Інститутом та двома його європейськими партнерами - Інститутом Гюстава Руссі (Франція) та Міжнародним Інститутом молекулярної і клітинної біології (Польща) - забезпечить створення нового дослідницького консорціуму для залучення ІМБГ НАН України як науково-дослідного центру у Європейський дослідницький простір (ERA) (перша мета).

За підтримки іноземних партнерів розбудова здібностей до міжнародної співпраці Інституту для успішної участі у Європейських спільних дослідженнях продемонструє його можливості Європейському суспільству та спричинить розширення ERA та залучення нових учасників до зростаючої кількості успішних проектів (друга мета). Третьою метою є розвиток дослідницької стратегії Інституту як наслідок SWOT-аналізу його дослідницьких перспектив у молекулярній біомедицині під наглядом Міжнародної Консультативної Ради за участі європейських партнерів. Маючи поліпшені можливості, Інститут буде проводити широкі заходи з популяризації науки та підвищення громадської поінформованості про сучасні біотехнології та переваги біомедицини (четверта мета). Ми будемо використовувати активність наявних інформаційних систем і доступні електронні засоби масової інформації для поширення знань. В кінцевому рахунку, посилений науково-технічний потенціал інституту дозволить йому стати більш помітним і привабливим партнером по співпраці в Європейському дослідницькому просторі.

Акронім проекту: COMBIOM
Номер проекту: 294932
Початок проекту: 2011-12-01

Партнери проекту

  • Міжнародний Інститут молекулярної і клітинної біології (Польща)
  • Інститут Гюстава Руссі (Франція)